Családi pótlék utalás 2024 – íme a hasznos infok, ekkor érkezik a pénz!

Családi pótlék utalás 2024 infok – a Magyar Államkincstár nyilvánosságra hozta a 2024-es évben esedékes családtámogatási és fogyatékossági ellátások banki jóváírásának időpontjait. Ennek alapján könnyen meghatározható, hogy mikor érkezik majd a családi pótlék, a gyermekgondozást segítő ellátás, a gyermeknevelési támogatás, a fogyatékossági támogatás, valamint a vakok személyi járadéka.

KI JOGOSULT CSALÁDI PÓTLÉKRA?

A családi pótlék nevelési ellátásból és iskoláztatási támogatásból tevődik össze.

A nevelési ellátás (Cst. 7. §) a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár az ügyfél részére. Továbbá nevelési ellátásra saját jogán is jogosultságot szerezhet a kérelmező – a feltételek fennállása esetén.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény rendelkezései szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

Nevelési ellátásra jogosult:

 • a saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője,
 • a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs,
 • az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van
 • a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában, vagy a szülővel fennálló élettársi kapcsolatát az ellátás megállapítására irányuló kérelmet legalább egy évvel megelőzően kiállított közokirattal igazolja,(a fentiek elnevezése együttesen: szülő)
 • a gyám,
 • akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. § (1) bekezdés),
 • a gyermekotthon vezetője a gyermekotthonban nevelt,
 • a szociális intézmény vezetője az intézményben elhelyezett,

még nem tanköteles gyermekre tekintettel.

Nevelési ellátásra jogosult még:

Saját jogán az az ügyfél kérelmezheti a nevelési ellátást, aki a 18. életévét betöltötte, tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos és iskoláztatási támogatásra való jogosultsága megszűnt.

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a családi pótlék 2024-ben a következő időpontokban érkezik:

 • 2024. február 2. (péntek),
 • 2024. március 4. (hétfő),
 • 2024. április 3. (szerda),
 • 2024. május 3. (péntek),
 • 2024. június 4. (kedd),
 • 2024. július 2. (kedd),
 • 2024. augusztus 2. (péntek),
 • 2024. augusztus 23. (péntek),
 • 2024. október 2. (szerda),
 • 2024. november 5. (kedd),
 • 2024. december 3. (kedd),
 • 2025. január 3. (péntek).