Gépjárműadó befizetése 2024 – ezekre figyelj!

2024-ben meddig kell befizetni a gépjárműadót?

A gépjárműadót egy összegben kell megfizetni: április 15-ig. 

Ha a gépjárműadóról szóló határozatot ezen időpont után kapja meg, akkor a határozat véglegessé válása, vagyis a fellebbezési határidő lejárta után 15 napon belül kell megfizetnie az adót. (A határozatra az átvételtől számított 15 napig lehet fellebbezést benyújtani.)

A gépjárműadó összege a befizetési határidő napját megelőzően nem látszik tartozásként az adószámlán.

Fontos, hogy ha 2025-től értesítő levelet kap, nem határozatot, akkor a befizetési határidő az átvételtől függetlenül április 15.

A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – tárgyév június 30. napjáig benyújtott kérelmére az adóhatóság a tárgyévben előírt éves gépjárműadó-fizetési kötelezettségre öthavi pótlékmentes részletfizetést engedélyez.

Hova kell megfizetni a gépjárműadót?

A gépjárműadót a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó-bevételi számlára kell megfizetni.

Ezt legegyszerűbben a NAV-Mobil alkalmazás Gépjárműadó csempéjén vagy az iratban elhelyezett linken teheti meg. Átutalásnál a közlemény rovatba az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell beírni. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

Hogyan tudom megfizetni a gépjárműadót?

10032000-01079160 számú, a „NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla” elnevezésű számlára kell megfizetni.

Természetes személyNem természetes személy
  • a NAV-Mobil alkalmazás Gépjárműadó menüpontjában bankkártyával,
  • az elektronikusan kapott határozatban, levélben elhelyezett fizetési linkre kattintva bankkártyával,
  • átutalással,
  • a NAV ügyfélszolgálatain bankkártyával,
  • az Ügyfélportálról indított befizetéssel (bankkártyával, házibankos utalással),
  • sárga csekkel [a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett].
  • átutalással,
  • az Ügyfélportálról indított befizetéssel (házibankos utalással),
  • sárga csekkel [a pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett].

Átutalásnál a közlemény rovatba az adóazonosító jelét vagy az adószámát írja be, ne a rendszámot!

Még info: Gépjárműadó befizetése 2024