Hol sorsolják a napi mázlit?

A Napi Mázlit Magyarországon sorsolják.

A sorsolási események helyszíne az SzZrt. központja (Budapest, I. kerület, Csalogány u. 30-32. szám). Naponta a sorsolási eseményre 23:00 órától, a 23:00 óra előtt beérkezett Napi Mázli játékok adatait tartalmazó állományok online zár alá helyezésének megtörténtét követően kerül sor. A zárás pontos időpontjára vonatkozóan az SzZrt. központi rendszerórája által mutatott idő az irányadó.

A sorsolási események lebonyolítása és az azokhoz szükséges véletlen számok előállítása egy cél hardveren keresztül, HVSZG segítségével, automatikusan történik. A véletlenszám-generátor az értékesítési rendszertől teljesen független, fizikailag is külön egységet alkotó eszköz. Ha vis maior (pl. árvíz, földrengés, stb.) vagy az SzZrt.-től független körülmények következtében bármelyik játéknapon az ikersorsolás az eredeti helyszínen vagy időpontban nem tartható meg, akkor az SzZrt. jogosult még aznap előre meghirdetett és bejelentett tartalék helyszínen azt megtartani.

Amennyiben az ikersorsolás aznap nem tartható meg, akkor az ikersorsolás elmarad. Ekkor az adott nap ikersorsolására beérkezett alapjátékok tétjei átvitelre kerülnek a következő ténylegesen megrendezésre kerülő sorsolás napjára. Ebben az esetben az elmaradt játéknapra részvételi jogosultságot szerzett minden alapjáték a ténylegesen megrendezésre kerülő ikersorsolásra részvételi jogosultságot szerzett alapjátéknak tekintendő. Ha a vis maior következtében az ikersorsolásnak csak az egyik számsorsolása fejeződik be, a második számsorsolás megtartásáról még aznap kell gondoskodni. Amennyiben az ikersorsoláson belüli első számsorsolást követően az ikersorsolás még aznap nem fejeződik be, a nyeremények úgy kerülnek kifizetésre, mintha a második számsorsoláson az elsővel megegyező számokat sorsolták volna ki.

A több ikersorsolásra érvényes játékoknál az elmaradt játéknapra részvételi jogosultságot szerzett minden alapjáték a ténylegesen megrendezésre kerülő ikersorsolásra részvételi jogosultságot szerzett alapjátéknak tekintendő. Amennyiben a több ikersorsolásra érvényes átvételi igazoláson/elektronikus sorsjegyen még van további játéknapra érvényes alapjáték (mivel ezek az alapjátékok az ikersorsolásra vonatkozó tipp/játék adatok vonatkozásában megegyeznek a később megtartandó ikersorsoláson résztvevő alapjátékokkal), akkor ezeknek a fennmaradó játékoknak az érvényessége 1-1 nappal kitolódik. Ennek következtében az átvételi igazolások/elektronikus sorsjegyek érvényessége (mind az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vagy 14 nap vonatkozásában) 1 játéknappal meghosszabbodik, így biztosítva a játékos eredeti szándékának megfelelő számú ikersorsoláson való részvételt.