József Attila legszebb versei

József Attila, a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb költője, verseivel mély érzéseket, gondolatokat és társadalmi kérdéseket fogalmazott meg.

Az alábbiakban néhány legszebb és legismertebb versét gyűjtöttük össze, amelyek örökre beírták magukat a magyar költészet történetébe.

József Attila: Tiszta szívvel

Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.

Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.

Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem
gyönyörűszép szívemen.

Mama
Már egy hete csak a mamára
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral az ölében
ment a padlásra, ment serényen.

Ars poetica
“Én egész népemet fogom
nem középiskolás fokon
taní-tani!”

Altató
Lehunyja kék szemét az ég,
lehunyja sok szemét a rét,
dombon a fű, fa, virág,
állat, ember aluszik.

A Dunánál
A rakodópart alsó kövén ültem,
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj.
Alig hallottam, sorsomba merülten,
hogy fecseg a felszín, hallgat a mély.

Kései sirató
Harminchat fokos lázban égek mindig,
így járkálok a fényben, a világban.
Ilyenkor a fény villanásnyit ingik,
megszédülök s lehanyatlom az ágyban.

Óda
Itt ülök csillámló sziklafalon.
Az ifju nyár
könyökén fejét
leejti, – alszik a bokor árnyán.

A hetedik
E világon ha ütsz tanyát,
hétszer szüless meg, mint a vágy.
Szilajon szállj és halkan szállj
törj össze minden kalitkát.

Születésnapomra
Harminckét éves lettem én –
meglepetés e költemény
csecse becse:
ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam, magam.

Eszmélet
Földtől eloldja az eget
a hajnal, s tiszta, lágy színei
fakulnak, ahogy a színek
a szemhatár alatt lebegnek.

Ezek a versek József Attila gazdag költői világának csak egy szeletét mutatják be. Műveiben a személyes érzések, társadalmi problémák és filozófiai gondolatok egyaránt helyet kaptak, így mindenkinek kínálnak valami megérintőt és elgondolkodtatót.