Nyerj a pennyvel.hu nyertesek – ezt tudjuk eddig

Nyerj a pennyvel.hu nyertesek – ezt tudjuk eddig.

A Penny Market “Nyerj a Pennyvel” nyereményjátéka 2023. január 2-tól 2024. január 31-ig tartott. A játékosoknak vásárolniuk kellett legalább 5000 Ft értékben bármely Penny üzletben, és regisztrálniuk kellett a vásárlást igazoló blokkot a játék oldalán. A vásárlást igazoló blokk eredeti példányát 2023. március 1-ig kellett megőrizni.

A nyereményjáték fődíja 2 millió forint volt. Ezen kívül napi 100 db 5000 Ft értékű Penny nyereménykártya, és összesen 3000 db 5000 Ft értékű Penny nyereménykártya került kisorsolásra előre kisorsolt nyerő időpontokban.

A nyereményjáték nyerteseit a sorsolást követően e-mailben értesítették. A nyerteseknek 15 napon belül be kellett jelenteniük a nyereményüket.

Kisorsolásra kerülő főnyeremények:
4 db egyenként 1.000.000 Ft értékű PENNY Nyereménykártya
Egy nyertes 4 db, egyenként 250.000 Ft értékű PENNY Nyereménykártyák kap kézhez

A nyerteseket február 9-ig értesítik.

A nyertes – az Értesítésben foglaltak – szerint válaszában 2 munkanapon belül megerősíti a nyeremény átvételét és a kért egyéb adatokat válasz e-mailben elküldi a Lebonyolító részére (telefonszám, postázási cím – a nyeremény eljuttatása végett, szükség szerint a nyertes vásárlást igazoló nyugta fotója). Amennyiben Lebonyolítótól ilyen irányú kérést kap, köteles az eredeti blokkot a Lebonyolító részére (White Rabbit 1027 Budapest, Horvát utca 14-26.) ellenőrzés céljából postai úton megküldeni. Amennyiben ezen határidőt a nyertes elmulasztja, úgy nem jogosult a nyeremény átvételére, helyébe a pótnyertes lép.

A Lebonyolító a nyereményeket az Értesítésre adott visszajelzés beérkezését követően 10 munkanapon belül küldi meg a nyertes által megadott postacímre. Amennyiben a blokk ellenőrzése szükséges, úgy a nyeremény postázására, kézbesítésesre az eredeti blokk fotójának megérkezését követő 5 munkanapon belül kerül sor.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg.

A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő, helyébe a pótnyertes lép.

Lebonyolító a Főnyeremény nyertesek nevét elérhetővé teheti a https://nyerjapennyvel.hu oldalon, a nyeremény visszaigazolása és kézbesítése után.

A Játékosok tudomásul veszik és a Játék bármely részében való részvételükkel önként és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertességük esetén az általuk megadott adatokat (nevüket, a jelen példaszerű formában: X. Elek, település neve) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatban a https://nyerjapennyvel.hu oldalon feltüntesse.

Nyertesek névsora itt lesz elérhető